כתיבת פרק שיטה מרשים לעבודת סמינריון כמותית: המדריך לסטודנט

סטודנטית עם מחשב נייד

פרק השיטה של עבודת הסמינריון הוא עמוד השדרה של המחקר שלכם. זהו החלק שבו מתארים את המשתתפים, הכלים והפרוצדורות ששימשו אתכם בעת איסוף וניתוח הנתונים. פרק זה ממלא תפקיד חיוני בביסוס מהימנות ותוקף המחקר שלכם.

במדריך קצר זה, נציג לכן ולכם את השלבים החיוניים לשם כתיבת פרק שיטה מצטיין שבוודאי ירשים את הקוראים שלכם.

 

בהירות היא המפתח

ראשית, חשוב תמיד לזכור שעל השיטה להיות ברורה ותמציתית. העיקרון המנחה בכתיבה הפרק הינה כתיבה קוהרנטית ומתומצתת. חשוב לאפשר לקוראים שלכם להבין את הליך המחקר, כמו גם לזהות את החוזקות, החולשות והגבולות של מחקרכם. לשם כך, השתמשו בשפה פשוטה וברורה על מנת לתאר את המתודולוגיה שלכם.

 

תכננו את מתווה הפרק

חלקו את פרק השיטה לתתי פרקים:

א. משתתפים: התחילו בכך שאתם מתארים מי הם המשתתפים שלכם. ציינו את גילם, מגדרם, רמת השכלתם וכל מאפיין דמוגרפי נוסף הרלוונטי למחקרכם. אם חשוב לכם לכלול משתנה דמוגרפי כזה או אחר בפרק התוצאות, דווחו עליו גם בפרק השיטה.

ב. כלים: תארו את כלי המחקר ששימשו אתכם. חלק זה עשוי לכלול שאלוני דיווח עצמי, ציוד, תוכנה בה השתמשתם, או כל כלי אחר אשר שימש אתכם במחקר.

ג. פרוצדורה: הסבירו בבירור, שלב אחר שלב, כיצד ביצעתם את המחקר. הקפידו על פירוט ובהירות. שימו את עצמכם בנעליהם של הקוראים וחשבו מה יש לכלול בחלק זה על מנת להבין את המחקר על כל היבטיו.

ד. שיטות ניתוח נתונים: תארו את השיטות בהם השתמשתם כדי לנתח את הנתונים שלכם. ציינו כל את המבחנים הסטטיסטיים, התוכנות שהשתמשתם בהם, והסבירו מדוע בחרתם בשיטות והתוכנות הללו.

 

הימנעו מפרטים מיותרים

למרות שעל פרק השיטה להיות מקיף, הימנעו מלציין פרטים מיותרים. היצמדו להיבטים החיוניים של המתודולוגיה. השתדלו לכלול פרטים אשר רלוונטיים לשאלת ומטרות המחקר בלבד.

 

הקפידו על כללי ציטוט וכתיבה אקדמית

היכן שהתבססתם על מקורות חיצוניים, אזכרו או צטטו את אותם מקורות על פי כללי הכתיבה. זכרו, בכתיבה אקדמית יש לבנות פסקאות שלמות, לרבות משפט מפתח, משפטים תומכים, וכמו כן השתדלו להוסיף מילות קישור מגוונת ומזמינות, לפי הצורך.   

 

בקשו משוב מחברים

חשוב מאוד לבקש משוב על הפרק לפני הגשת העבודה. העבירו את הפרק לידי קורא שאיננו מכיר את עבודתכם ובקשו משוב כנה ובונה. משוב מסוג זה, עשוי לספק לכם תובנות חשובות ולעזור לכם לחדד עוד יותר את כתיבתכם.

 

פנו לסיוע מקצועי ומוסרי

כתיבת עבודת סמינריון מעמיקה ומרשימה מצריכה הבנה רחבה של עולמות האקדמיה והמחקר וחשוב מכך, מיומנות אשר מתגבשת עם הזמן. פנו לקבלת סיוע מקצועי ומוסרי, כזה שיאפשר לכם לבנות מיומנות משלכם תוך כדי כתיבת עבודה מקיפה ומרשימה שתוכלו להתגאות בה. 

מחפשים פרק שיטה לדוגמה? ביקרו בדף השירות >>