למה כדאי להשקיע בגיבוש שאלת המחקר

סטודנטים ישובים במעגל על הרצפה עם חומרי לימוד במרכז

שלב גיבוש שאלת מחקר היא אחד החלקים החשובים ביותר בכל העבודה, מאחר והיא מהווה תנאי מקדים למחקר המדעי. היא קובעת את הנושא בו העבודה תתמקד, כמו גם את המשתנים אותם אתם מתכוונים לחקור במהלך העבודה.

בין המשתנים עצמם אמור להיות קשר מסוים, לרוב קורלטיבי או של סיבה ותוצאה אך יכול להיות גם של ניגוד או השוואה.

לעיתים קרובות, סטודנטים נוטים לרפרף על שלב גיבוש שאלת המחקר, בכדי להתחיל ולעשות את העבודה האקדמית כמה שיותר מהר. עם זאת, דווקא ניסוח שאלת מחקר טובה יכולה להוביל לא רק למחקר איכותי ויסודי, אלא גם מחקר ממצה שיהיה כיף לעשות.

בכדי להימנע מהתעכבות על שאלת מחקר לא מדויקת או לא רציונלית כשאתם כבר בשלב הדיון והמסקנות, כדאי לכם להשקיע ולנסח שאלת מחקר הגיונית ומעניינת.

אנחנו בטופ טקסט מספקים שירותי עזרה בגיבוש שאלת מחקר >>

ההבדל בין שאלת מחקר כמותי לשאלת מחקר איכותני

יש להבדיל בין שאלת מחקר כמותי לשאלת מחקר איכותני, שכן מחקר כמותי מסתמך על בחינה מספרית של נתונים יבשים וקונקרטיים בלבד. לעומת זאת, המחקר האיכותני מסתמך על נתונים מילוליים וכתובים.

דוגמה לשאלת מחקר כמותי: האם יש קשר בין תכונות האישיות נוירוטיות ומופנמות לשביעות רצון בעבודה?

דוגמה לשאלת מחקר איכותני: כיצד אנשים נוירוטיים ומופנמים חווים את סביבת עבודתם?

בעוד ששאלת מחקר כמותי מצריכה שימוש בנתונים מספריים וביצוע של ניתוח סטטיסטי מעמיק ומדויק, שאלת מחקר איכותני מצריכה בחינה מקיפה של תופעה.

ולמרות זאת, כפי שהשאלות לדוגמה ממחישות כן קיים דמיון בין השאלות בכך ששתיהן מתמקדות בקשר שבין משתנים, כאשר האחד תלוי והשני בלתי תלוי.

הגדרת משתנה תלוי ובלתי תלוי

משתנה בלתי תלוי – המשתנה הקבוע. במחקרים ניסויים החוקרים בוחנים כיצד משתנה זה משפיע על המשתנה האחר.

משתנה תלוי – המשתנה המושפע. במחקרים ניסויים החוקרים בוחנים את רמת ההשתנות במשתנה זה.

לפי הדוגמאות בסעיף הקודם, המשתנים הבלתי תלויים הם תכונות האישיות, בעוד שהמשתנים התלויים הם שביעות רצון מהעבודה בשאלה הכמותית וחווית העבודה בשאלת המחקר האיכותנית.

מה נחשבת לשאלת מחקר טובה?

בכדי להביא אל ניסוח שאלת מחקר איכותית, ראשית חשוב להכיר את החוקים ליצירה של שאלת מחקר כזו.

שאלת מחקר טובה חייבת להיות רלוונטית לנושא הכללי שיש לחקור. העבודה עצמה תכוון להוסיף מידע מחקרי חדש ומהימן, על ידי מתן מענה לשאלת המחקר עצמה.

נוסף על כך, חיוני לנסח את שאלת המחקר כך שתוכל להיות מבוססת על ידע קודם, שלרוב יתבטא על ידי ביצוע של סקירת ספרות, המבוססת על חומרים אקדמיים עדכניים.

לבסוף, חשוב ששאלת המחקר תהיה שאלה שאפשר יהיה להוכיח אותה באמצעות ביצוע של תהליך מחקרי. חשוב שתהיה ממוקדת בשניים ועד לשלושה משתנים לכל היותר, כאשר קיים יחס ברור בין כל המשתנים המתבטא בשאלה עצמה.

דוגמאות של שאלות מחקר טובות

  • האם יש קשר בין תחושת מסוגלות עצמית להצלחת טיפולים רפואיים?
  • כיצד ניתן להסביר את ההבדלים בין איכות הטיפול הרפואי בישראל לאיכות הטיפול בארה"ב?
  • כיצד חרדה חברתית משפיעה על הצלחה בלימודים?
  • האם תכנית האב לשילוב התפלת מים מהווה הצלחה או כישלון כלכלי במדינת ישראל?
  • כיצד הפרעת קשב וריכוז משפיעה על ביצועים בעבודה?
  • האם צפייה באלימות בטלוויזיה משפיעה על התנהגויות אלימות בקרב ילדים?

סיוע בכתיבה של שאלת מחקר

במידה ואינכם בטוחים כיצד להביא אל ניסוח שאלת מחקר איכותי או מרגישים אבודים בנושא שעליכם לחקור, כדאי ואף מומלץ לבקש סיוע בכתיבה של שאלת מחקר איכותית, ואף להיעזר בגורם מקצועי.

טופ טקסט מסייעת לסטודנטים להכין עבודות אקדמיות בשיטה יסודית ומוסרית, שגם מעניקה התנסות בהתנהלות מול מנחה בוגר תואר שני ומעלה. לפרטים ומידע נוסף, צרו קשר.